รายละเอียดงาน

  • ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในอาคารชุด
  • จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ที่มีในหน่วยงาน
  • ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมอาคารชุดทั้งภายใน และภายนอก

สวัสดิการ

- เครื่องแบบ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- อบรมสัมมนา

สถานที่ปฎิบัติงาน    
เขตสาทร และ เขตยานนาวา กทม.

หากสนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติการทำงาน, 
หลักฐานการศึกษา, รูปถ่าย และเงินเดือนที่ต้องการมาที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
เลขที่ 1168/41 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ชั้น 17 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือสมัครทาง Email : hrsupreme@supremethailand.com

สมัครงาน