บริษัท สุพรีม ทีม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

ด้วยความห่วงใยคุณหมอและพยาบาลที่ต้องทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก ทั้งยังเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-19
บริษัทสุพรีม ทีม จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งคุณหมอและพยาบาล ด้วยการบริจาคเงินให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อใช้ในการตรวจ รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่ติดเชื้อจาก COVID-19 เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ยังขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มบริษัทสุพรีมทีม

15 Dec 2020